Impresum

Köster & Co. GmbH
Spreeler Weg 32
58256 Ennepetal, Germany

Postfach 1364
58242 Ennepetal, Germany
Telefon: +49 2333 8306-0
Telefax: +49 2333 8306-38
E-Mail: info@koeco.net

Handelsregister: Amtsgericht Hagen, HRB 6576

Geschäftsführung / CEO: BBA Thomas Fink, Dr.-Ing. Torben Schmitz

Handelsregister: Amtsgericht Hagen, HRB 6576
UST-Ident-Nr.: DE 813317488
Elektro-Altgeräte-Registrier-Nr.: WEEE-REG.-Nr. DE 70903619

Právní upozornění

Za obsah zveřejněný na této domovské stránce odpovídá Köster & Co. GmbH. GmbH. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se obsahu se prosím obraťte na naši centrálu v Ennepetalu.

Obsah webových stránek

Köster & Co. GmbH se snaží zajistit, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly správné a aktuální. Přesto nelze zcela vyloučit chyby a nejasnosti. Köster & Co. GmbH proto nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu uvedených informací. Společnost Köster & Co. GmbH neodpovídá za žádné hmotné ani nehmotné škody způsobené přímo či nepřímo použitím či nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací, pokud nelze prokázat, že společnost Köster & Co. GmbH neodpovídá za žádné škody způsobené přímo nebo nepřímo použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, ledaže lze prokázat, že jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Totéž platí i pro údaje poskytnuté ke stažení zdarma. Köster & Co. GmbH si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části webových stránek nebo celé webové stránky, případně dočasně nebo trvale přerušit jejich zveřejňování.

Externí reference a odkazy

Odpovědnost za "obsah třetích stran", který je poskytován například prostřednictvím přímých nebo nepřímých odkazů na jiné poskytovatele, předpokládá mimo jiné pozitivní znalost nezákonného nebo trestného obsahu. "Obsah třetích stran" je vhodným způsobem identifikován. V případě, že se jedná o obsah, který je obsažen ve společnosti Köster & Co. GmbH nemá na "obsah třetích stran" žádný vliv a nepřijímá tento obsah za svůj. Köster & Co. GmbH nemá žádné pozitivní poznatky o nezákonném nebo urážlivém obsahu na odkazovaných stránkách externích poskytovatelů. Pokud by odkazované stránky externích poskytovatelů přesto obsahovaly nezákonný nebo urážlivý obsah, společnost Köster & Co. GmbH se od tohoto obsahu výslovně distancuje.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Vystoupení na sociálních sítích

Toto impresum se vztahuje také na naši přítomnost na Google+, náš kanál YouTube a náš profil na Xingu.

Obrazový materiál

Köster & Co. GmbH

Koncepce, návrh, realizace a programování

FAHRENHEIT GmbH
Christophstraße 15-17
50670 Köln, Deutschland
Telefon: +49 221 570874-0
Telefax: +49 221 570874-11
E-Mail: info@agentur-fahrenheit.de
www.agentur-fahrenheit.de