„SpeakUp“ – důvěryhodně a bezpečně

Köster & Co vždy symbolizovala spolehlivost a odpovědné jednání. Pokud by byla společnost spojována s porušováním pravidel, ať už úmyslně nebo neúmyslně, může to vést k dlouhodobé ztrátě reputace a významné ekonomické škodě. Proto je důležité, abychom se dozvěděli o možných porušeních pravidel, abychom jim mohli včas zabránit.

Náš systém pro upozorňování na problémy „SpeakUp“ je pro naše zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a stakeholdery chráněný, bezpečný a nezávislý způsob hlášení. „SpeakUp“ vytváří prostřednictvím přístupné, jasně definované struktury pro zpravodajství a proces eskalace důvěru a bezpečí, upozorňuje na problémy a tím zajišťuje udržitelný úspěch Köster & Co a odvrací škody.

K dispozici jsou i další veřejné kanály. Případně můžete využít také emailovou adresu whistleblowing@koster.cz.

Níže naleznete informace o ochraně dat pro upozorňovatele a zúčastněné strany, stejně jako naše prohlášení o ochraně dat.