koeco_bemessungssoftware.jpg

Postup bezpečného navrhování ocelových dílů se svorníky

Návrhový software StudCalc

Po celá desetiletí bývají využívány KÖCO spřahovací trny ke kotvení konstrukčních dílů ocelových konstrukcí. Přenášejí síly a momenty v libovolných směrech z ocelových dílů do betonu. Tvářená hlava spřahovacích trnů zajišťuje rovněž přenos v tahové oblasti betonu. Bleskurychlé navaření spřahovacích trnů s osvědčeným KÖCO zařízením pro svorníkové svařování je důležitým faktorem pro bezpečné a ekonomicky efektivní spoje.

Ocelové komponenty se navařenými spojovacími prvky KÖCO podléhají stavebním předpisům z hlediska výroby a montáže v evropských technických posouzeních (ETA-03/0039 pro konstrukční ocel a nerezovou ocel). Základem je evropský dokument pro posuzování 330084-00-0601 "Ocelový plech se zalitými kotvami".

Návrh se provádí v souladu s CEN / TS 1992-4: 2009 "Konstrukce upevňovacích prvků pro použití v betonu". Změna zveřejněné normy EN 2019-1992 z roku 4 je plánována. Pro dimenzování nabízíme program "StudCalc Pro"; navrhuje ocelové komponenty se spojovacími prvky KÖCO dle platných norem.

S aktualizací na verzi 3.1.1 nabízí StudCalc Pro nejen ověření ocelových dílů s navařenými čepy KÖCO dle platných pravidel, ale také možnost ověření únavových svorníků s hlavou KÖCO, např. jeřábových drah.

V EAD 330084-00-0601 (Evropský dokument pro posuzování "Ocelový plech se zalitými kotvami"), který je základním dokumentem ETA-03/0039 (Evropské technické posouzení), není únavový návrh upraven z formálních, netechnických důvodů. Podle normy ETA-03/0039, která platila do června 2018 (evropské technické schválení), mohly smykové spojky KÖCO přenášet také únavově relevantní zatížení.

Proto nabízíme uživatelům možnost provést nejmodernější únavovou kontrolu smykových spojek KÖCO přivařených ke kotevním deskám na základě hodnot platných do roku 2018 od ETA-03/0039 ze dne 04. června 2013.

Následující funkce usnadňují práci se StudCalc Pro:

 • Celografický povrch s vyznačením smykových spojek, ocelové součásti, okolního betonu a nárazu
 • Volné otáčení montážní situace kolem všech os
 • Návrh podle rozměrového nebo charakteristického zatížení
 • Možné jsou libovolné kombinace zatížení
 • V případě potřeby lze libovolně zvolit částečné součinitele bezpečnosti
 • Okamžitý výpočet využití oceli a betonu ve vztahu k různým typům poruch
 • Lze vzít v úvahu dodatečné zesílení v tahu a / nebo příčném napětí
 • Smykové spojky volitelné z měkké oceli nebo nerezové oceli
 • U skupin kotev mohou být středové vzdálenosti ve směrech x a y odlišné
 • Návrh tloušťky kotevní desky; Lze zvolit tuhou nebo elastickou kotevní desku
 • Četné spojovací profily ve všech běžných rozměrech pro zavedení síly do desky volitelné
 • Souhrnný nebo rozšířený volitelný výstup výsledků
 • Seznam materiálů doplňuje výsledný výstup
 • Když je počítač připojen k Internetu, při spuštění programu proběhne automatická kontrola aktualizací

Podrobné informace o postupu ověřování naleznete v programu StudCalc Pro 3.1.1.

Download StudCalc Pro for free v3.2.1

Máte nějaké otázky k našemu softwaru?

Rádi Vám poradíme.