koeco_bolzenschweissen_keramikring.jpg

Detaily k této svařovací technice

Proces svorníkového svařování s keramickým kroužkem se používá pro svorníky o průměru cca 3 až 25 mm při proudu do cca 3000 A a svařovacích časech do 3 000 ms. 

Obecně platí, že kladný pól zdroje energie je upnut k základnímu materiálu. Svorník je zasunut do kleštiny ve svařovací pistoli a je opatřen keramickým kroužkem.

Na začátku svařovacího procesu se svorník díky zdvihacímu mechanismu a pomocnému elektrickému oblouku o nepatrné intenzitě proudu nadzdvihne, následně se mezi špičkou svorníku a základním materiálem zapálí hlavní elektrický oblouk. Hodnota použitého proudu hlavního elektrického oblouku je závislá na průměru svorníku. Čelní plocha svorníku a protilehlý základní materiál se nataví.

Po uplynutí nastavené doby svařování se svorník posune směrem k natavenému základnímu materiálu a obě plochy se spojí. Poté se vypne zdroj elektrického proudu, tavenina ztuhne a zchladne. Keramický kroužek se často používá jako ochrana pro navařovací trny nad 10 mm. Kroužek se použije pouze pro jeden svar a poté se odstraní.

Svorník se přiloží k základnímu materiálu.

Krok 1

Svorník se přiloží k základnímu materiálu.

Svorník se mechanicky nadzvedne a zapálí se elektrický oblouk.

Krok 2

Svorník se mechanicky zvedne a zapálí se elektrický oblouk.

Elektrický oblouk nataví svorník i základní materiál.

Krok 3

Elektrický oblouk nataví svorník i základní materiál.

Svorník se vloží do taveniny.

Krok 4

Svorník se vnoří do taveniny.

Vznikne celoplošný svar.

Krok 5

Vznikne celoplošný svar.

koeco_glossar_teaser_new.jpg

Chceš ještě víc?

Zde najdete užitečné informace o běžných a často používaných termínech a označeních týkajících se našich produktů a technologií.