koeco_bolzenschweissen_spitzenzuendung.jpg

Detaily k této svářecí technologii

Metoda "Svorníkové svařování s hrotovým zážehem“ bývá používána pro svorníky s průměrem od 3 do 10mm. Využívají se svorníky s přírubou a zapalovacím hrotem. Jako zdroj elektrického proudu slouží kondenzátorový zdroj. Proud může dosahovat hodnot 10.000A, svářecí čas leží mezi 1 až 3 ms.

Kondenzátory se nabijí na požadované napětí. Záporný pól je spojen se svorníkem. Svorník se svým zapalovacím hrotem přiblíží k základnímu materiálu. Rychle stoupající proud roztaví zapalovací hrot a zapálí tím elektrický oblouk.

Svorník a základní materiál se nataví. S nárazem svorníku zhasne elektrický oblouk, tavné zóny se spojí a ztuhnou. Zbytková energie kondenzátorů se vybije ve zkratu.

Při svorníkovém svařování s hrotovým zážehem existují dvě metody. Při "sváření s mezerou" je svorník nadzvednut a následně zrychlen zpětným rázem pistole. Díky tomu dojde k zapálení oblouku přes zapalovací hrot.

Při "sváření s dotykem" se dotýká zapalovací hrot přímo základního materiálu. Sepnutím proudu se zapalovací hrot roztaví a zapálí elektrický oblouk. Svorník se pohybuje k základnímu materiálu a přivaří se.

Doba svařování touto metodou je delší než při svařování s mezerou.

Velmi krátký proces svařování lze sledovat pouze pomocí oscilogramů. Měřicí zařízení, která jsou dnes k dispozici, mohou proces uložit a umožnit tak přesné vyhodnocení procesu.

Start

Schritt 1

Start

hořící oblouk

Schritt 2

Lichtbogen brennt

Vnoření

Schritt 3

Eintauchen

hotový svar

Schritt 4

Fertige Schweißung

koeco_glossar_teaser_new.jpg

Chceš ještě víc?

Zde najdete užitečné informace o běžných a často používaných termínech a označeních týkajících se našich produktů a technologií.